Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Webgunearen jabearen datuak:
IZEN SOZIALA BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
IFK G48223341
POSTA HELBIDEA COSME ETXEBARRIETA 5, 1°. BILBAO CP 48009 (BIZKAIA)
HELBIDE ELEKTRONIKOA federacion@fvf-bff.org
HELBURU NAGUSIA Kirola hobetzeko eskolak eta zerbitzuak.
DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U
902 877 192
dpo@medlabmg.com
Datuen babesa

Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Bizkaiko Futbol Federazioaren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla zure datuak (IFZ: G48223341; sozietatearen helbidea: Cosme Etxebarrieta 5, 1). Bilbao CP 48009 (Bizkaia), eta jarraian zerrendatzen dira helburuak, kontserbazio-epeak eta oinarri legitimatzaileak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egin daitezkeela ere jakinarazten da, baita Bizkaiko Futbol Federazioak egin nahi dituen nazioarteko lagapenak eta transferentziak ere:

EGINDAKO TRATAMENDUAK
Web orriaren kudeaketa

Helburua: web orriaren funtzionaltasunerako beharrezkoak diren datuen tratamendua eta Kudeaketa
Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: ez da aurreikusten
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten

Profilak egitea: ez da aurreikusten
Harremanetarako web formularioa

Helburua: kontsultei eta/edo eskaerei erantzutea
Kontserbazio-epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean.
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Newsletter

Helburua: kasuan kasuko kirol-modalitateen datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea sustapen orokorrerako, bai lehiaketa-kirolaren alderdian, bai guztiontzako kirolaren alderdian
Kontserbazio-epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Sustapen ekintzak

Helburua: hirugarrenen sustapenekin merkataritza-komunikazioak bidaltzea, beste erakunde batzuei datuak lagatzea, adingabe federatuen eta ikasleen gurasoei eta legezko tutoreei, web-orri korporatiboetan datuak eta irudiak argitaratzea, sare sozialak (facebook, Instagram, twiter eta beste batzuk)
Kontserbazio-epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean.
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Erabiltzaileen erregistroa

Helburua: datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea, webgunean erabiltzaile gisa erregistratu ahal izateko
Kontserbatzeko epea: kontratua indarrean dagoen bitartean
Oinarri legitimoa: kontratu bat gauzatzea
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: datuak Espainiako Federazioari eta beste federazio autonomiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Ikastaroen kudeaketa

Helburua: prestakuntza-ekintzak Teknifikazio zentroan
Kontserbazio-epea: lehen aipatutako helburua betetzeko behar-beharrezkoa den epean, legezko betebeharrik ezean
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna eta kontratua gauzatzea
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie, behar izanez gero, ikastaroak diruz laguntzen dituzten enpresei
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Elkargokideen kudeaketa

Helburua: datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea, erosketa kudeatzeko, eta bi aldeen arteko kontratua behar bezala garatu, bete eta gauzatzeko.
Kontserbazio-epea: erositako produktu edo zerbitzuen erosketa kudeatzeko behar den epean, produktua edo zerbitzua erostearekin lotutako balizko itzulketak, kexak edo erreklamazioak barne.
Oinarri legitimoa: kontratu bat gauzatzea
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie, beharrezkoa izanez gero,  lehiaketak diruz laguntzen dituzten enpresei, Espainiako Futboleko Errege Federazioari.
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten

Profilak egitea: ez da aurreikusten
Lan-poltsaren kudeaketa

Helburua: hautagaiei buruzko datuak erregistratzea eta tratatzea, erakunde laguntzaileetan hutsik dauden lanpostuetarako langileak hautatzeko eta enplegu-poltsa kudeatzeko
Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean.
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: zure datuak erakunde laguntzaileei jakinaraziko zaizkie, beharrezkoa izanez gero, enplegu-poltsa kudeatzeko eta hautagaitza helarazteko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea zure adostasuna dela.
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Boluntarioen kudeaketa

Helburua: futbol eskolarako eta federazioaren gainerako jardueretarako boluntarioak
Kontserbazio epea: 10 urte, 7/2012 Lege Organikoa betez
Oinarri legitimoa: kontratua gauzatzea
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: beharrezkoa izanez gero, zure datuak Zerga Agentziari, Bankuei eta Kutxei jakinaraziko zaizkie, aplikatu beharreko araudian ezarritako zerga eta zerga-betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea aplikatu beharreko araudian ezarritako betebeharrak betetzea dela
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Posta elektronikoaren kudeaketa

Helburua: informazio-eskaerak erregistratzea eta kudeatzea
Kontserbazio-epea: lehen aipatutako helburua betetzeko behar-beharrezkoa den epean
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak
Lagapenak: datuak ez dira lagako, horretarako legezko betebeharrik ez badago behintzat
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

App-aren kudeaketa

Helburua: App-aren funtzionaltasunerako beharrezkoak diren datuen tratamendua eta kudeaketa, betiere aldez aurreko baimenarekin.
Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean.
Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna
Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak.
Lagapenak: ez da aurreikusten
Nazioarteko transferentziak: ez da aurreikusten
Profilak egitea: ez da aurreikusten

Interesdunen eskubideak

Bizkaiko Futbol Federakundeak Erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituztela Tratamenduaren Arduradunaren aurrean, bai eta emandako baimena kentzeko eskubidea ere.

 • Datuak eskuratzeko eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonal zehatzei buruz egin den edo egiten den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko eskubidea da, bai eta datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruz eskuragarri dagoen informazioari buruzkoa ere.
 • Zuzenketa-eskubidea: ukituak eskubidea du datu zehaztugabeak edo osatugabeak aldatzeko. APP-aren kontrolpean dagoen informazioari dagokionez soilik bete ahal izango da; adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak dituzten web orri, irudi edo edukietan argitaratutako iruzkinak ezabatzea.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: tratamenduaren arduradunak jatorrian aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko eskubidea da.
 • Deuseztatzeko eskubidea: erabiltzailearen datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea da, DBEO-an bertan edo beste araudi aplikagarri batzuetan aurreikusitakoak izan ezik, baldin eta horiek nahitaez gorde behar badira, garaiz eta behar bezala.
 • Eramangarritasun-eskubidea: erabiltzaileak emandako datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko eskubidea, erabilera komunekoa eta irakurketa mekanikokoa, eta beste arduradun bati helaraztekoa.
 • Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo APP-ak datu horien tratamendua bertan behera uzteko.

Lehenago deskribatutako edozein eskubide erabili ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • COSME ETXEBARRIETA 5, 1. Bilbo KP 48009 (Bizkaia) helbideari idazki bat aurkeztea, (BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEAREN esanetara) edo posta elektronikoz: federacion@fvf-bff.org.
 • Ariketa egitea eskatzen duen datuen titularrak bidalitako idazkiak honako lege-baldintza hauek bete beharko ditu:
  • Interesdunaren izena, abizenak eta NAN/AIZaren edo edozein identifikazio-agiriren kopia. Ordezkaritza onartzen den salbuespenezko kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia ordeztu ahal izango da, baldin eta nortasuna zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabiliz egiaztatzen bada.
  • Eskaria zein eskaeratan zehazten den. (Zer ekitalditan eskatzen den eskuratu nahi den informazioa). Fitxategi jakin bati erreferentzia egiten ez badio, bere datu pertsonalekin duen informazio guztia emango zaio. Fitxategi jakin bateko informazioa eskatzen baduzu, fitxategi horretako informazioa bakarrik. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen badu, ezin izango da inoiz eman. Telefonoz eskatzen badu, idatziz egiteko esango zaio, eta nola egin dezakeen eta zein helbidetara bidali behar duen jakinaraziko zaio. Ez zaio inoiz informazioa telefonoz emango.
  • Eskaria zein eskaeratan zehazten den. (Zer ekitalditan eskatu nahi den eskuratu nahi den informazioa). Fitxategi jakin bati erreferentzia egiten ez badio, bere datu pertsonalekin duen informazio guztia emango zaio. Fitxategi jakin bateko informazioa eskatzen baduzu, fitxategi horretako informazioa bakarrik. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen badu, ezin izango da inoiz eman. Telefonoz eskatzen badu, idatziz egiteko esango zaio, eta nola egin dezakeen eta zein helbidetara bidali behar duen jakinaraziko zaio. Ez zaio inoiz informazioa telefonoz emango.
  • Jakinarazpenetarako helbidea.
  • Data eta eskatzailearen sinadura.
  • Egiten duen eskaera egiaztatzen duten agiriak.
  •  Interesdunak eskabidea bidali eta jaso duela egiaztatzen duen edozein bide erabili behar du.

Azkenik, jakinarazten dizugu eskubidea duzula Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko, baldin eta jakiten baduzu edo uste baduzu gertakari batek datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudia ez betetzea ekar dezakeela.

Bizkaiko Futbol Federakundeak konpromisoa hartzen du beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolamenduzkoak hartzeko, horiek egindako tratamenduek dakartzaten eta erabiltzeko baldintzen atalean adierazitako arrisku-mailaren arabera, haien osotasuna, konfidentzialtasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko.