NAZIONAL MAILA BIGARREN B MAILA 2019/2020  DENBORALDIA |  2.Taldea

E\K AMO ARE ATH BAR Bur Cal Cul Dep Gui Har Iza LEI Log Osa Rea1 Rea2 Rea3 Sal Tud Uni
AMO                     0-0   0-1 1-0   1-4 1-0 2-3   1-3
ARE 1-1   1-2   0-2       0-0     0-3         0-3   1-1  
ATH 3-3         0-0             3-1 5-0     4-1 4-0   4-1
BAR             0-0     2-1 1-2       0-5       3-1 2-1
Bur 1-2   2-0     0-1   1-1           3-2       1-0    
Cal       3-3       1-1     1-0   1-1     2-0       1-1
Cul 1-1   5-2   4-0       3-1 2-0         3-0          
Dep       1-0     1-1     2-0 4-0   1-1             2-1
Gui 0-1     1-2   0-0   1-0           1-2       1-2    
Har     1-4   2-1 1-1     1-0     0-0     2-0          
Iza   3-1         0-1     0-2   2-0     1-1       1-0  
LEI       1-3   3-3   2-0 0-1         0-0       2-1    
Log   4-0     3-0   3-2     0-1           3-2 1-1   4-0  
Osa   4-1   1-0             1-0   0-1     4-2 1-0     2-0
Rea1         1-1 2-0   3-0 2-0     4-3           3-1    
Rea2   1-1 0-1   0-1   1-1   2-1               2-1   1-2  
Rea3       3-1   1-1   1-0   1-1 4-1 3-2     2-1          
Sal   3-1   3-0       1-0     1-1   0-2     1-1       2-0
Tud 0-0   0-3   2-2       1-1     2-1   2-1 0-0          
Uni   1-2         1-2     2-1         1-3 0-2     1-1  

 inprimatu